KNJIGA, NOSILCI ZVOKA IN SLIKE

Zasnova zbirke, knjižni ovitek, tipična stran, oblikovalska realizacija, ovitek plošče

Vse cene so v EUR brez DDV. Mini - mala podjetja (do 50 zaposlenih) | Midi - srednja velika podjetja (do 250 zaposlenih) | Maxi - velika podjetja | Z naročnikom se lahko sklene pogodba o višini tantiem. V tem primeru se lahko osnovna cena za oblikovanje zniža do 50% | Oblikovalska realizacija zahtevnejšega preloma (monografija, almanah, katalog) se obračuna po postavkah zvišanih za 200%.