SPLETNE STRANI IN RAČUNALNIŠKE PREDSTAVITVE

Vsebinska zasnova, scenarij in realizacija zasnove spletne strani.

NAZAJ

Vse cene so v EUR brez DDV. Mini - mala podjetja (do 50 zaposlenih) | Midi - srednja velika podjetja (do 250 zaposlenih) | Maxi - velika podjetja | Programska in tehnična izvedba spletnih strani (html, php, esv...) se obračunajo ločeno | Oblikovna mutacija 50%-80% od osnovne vrednosti  | Jezikovna mutacija 10%-50% od osnovne vrednosti  | Mutacija besedila ali podatkov 10%-30% od osnovne vrednosti.